top of page

Mofturi pe banii oamenilor la Primăria Plopii Slăvitesti.Funcționarii din Plopii Slăvitești încalcă legea când vor ei și cum vor ei.

Angajații din primărie refuză să dea răspuns petițiilor, pentru că nu au chef.

Cetățenii, care au înaintat petiții către primăria Plopii Slăvitesti, au rămas cu ochii în soare și nu au mai primit răspuns până în ziua de azi.

Termenele de răspuns al petițiilor au expirat de mult, dar contractul de muncă al funcționarilor publici, care sunt plătiți să fie în slujba cetățenilor, este încă în termen.

Potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanta de Guvern nr. 27/2001 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, "Autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, raspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

În lumina acestei ordonanțe de guvern, prin petiție se va înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice".

Astfel, angajații primăriei au încălcat legea de mai multe ori, deoarece au refuzat în mod intenționat să răspundă petițiilor.

Un cetățean a făcut mai multe petiții prin care solicita să i se ofere un răspuns care era de interes public, dar acesta nu a primit răspuns nici până în ziua de azi.

Funcționarii responsabili sunt obligați, prin lege, să răspundă petițiilor înaintate către primărie. Indiferent de solicitarea făcută ei trebuie să primească un răspuns.

Din păcate, Primăria Plopii Slăvitești nu există ca și administrație locală aflată în slujba cetățeanului, ci este doar o instituție de supt bani publici.

Angajatul care ar fi trebuit să se ocupe de soluționarea petițiilor încalcă legea în mod conștient, acesta afirmând că "nici dacă îl dă afară din primărie, el nu răspunde la petițiile primite". Șeful acestuia se eschivează și aruncă vina pe subordonații săi, dar este responsabilitatea lui să aprobe răspunsurile formulate de cei responsabili pentru soluționarea petițiilor.

Primăria Plopii Slăvitesti este într-un proces continuu de încălcare a legii, asta până când primăria va fi curățată de acești funcționari de birou, pe care nu-i atinge vântul, frigul, ploaia și canicula, în timp ce alții muncesc în condiții grele să plătească salariile acestor incompetenți.

În viitorul apropiat, primăria Plopii Slăvitesti se va trezi cu o citație din partea judecătoriei, prin care vor fi chemați să dea cu subsemnatul și vor deconta atât disciplinar cât și financiar, pentru încălcările legii în mod intenționat, căci există dovezi în acest sens.

1.420 afișări0 comentarii

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page