top of page

Comunicat din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman .


Luni 16 ianuarie 2023 - termenul pentru modificare perioada fiscală la TVA

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman informează persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care, în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, își modifică perioada fiscală la TVA, în condițiile prevăzute de art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, că, luni 16 ianuarie, este termenul limită pentru depunerea următoarelor declarații fiscale:

- Formularul 010 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”;

- Formularul 020 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal”;

- Formularul 070 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere”;

sau

- Formularul 700 ”Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale”.


”Calendarul obligațiilor fiscale" poate fi accesat pe site-ul ANAF la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2023.htm .

 

141 afișări0 comentarii

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page